fbpx

Aquamarine

Cung mệnh
Khoảng Giá
550.0001.150.000

Mặt Dây Chuyền Hồ Ly Đá Aquamarine – Màu Vàng

630.000

Mặt Dây Chuyền Hoa Mẫu Đơn Aquamarine

1.150.000

Nhẫn Bạc Hoa Mẫu Đơn Đá Aquamarine

550.000

Nhẫn Bạc Nữ Hoa Mẫu Đơn Đá Aquamarine

650.000

Nhẫn Bạc Nữ Hoa Mẫu Đơn Đá Aquamarine – Màu Vàng

730.000

Nhẫn Bạc Nữ Hoa Mẫu Đơn Đá Aquamarine Loại 2

680.000

Nhẫn Bạc Nữ Tỳ Hưu Aquamarine – Màu Vàng

1.100.000

Nhẫn Bạc Nữ Tỳ Hưu Đá Aquamarine

1.050.000