fbpx

CHÙY KIM CANG

Danh mục
Cung mệnh
Khoảng Giá
480.0004.150.000

Dây Chuyền Bạc Nam Chuỳ Kim Cang – Lục Tự Chân Ngôn

980.0001.250.000

DÂY CHUYỀN BẠC NAM LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÚ – MÓC CHỮ VẠN

1.350.0002.150.000

Dây Chuyền Bạc Nam Xích Trơn Móc Khóa Chùy Kim Cang

1.050.0001.250.000

KIỀNG TAY BẠC NAM KHẮC LỤC TỰ CHÙY KIM CANG – KINH BÁT NHÃ

1.780.000 1.250.000

LẮC TAY BẠC NAM CHÙY KIM CANG – CHỮ VẠN

3.850.000

LẮC TAY BẠC NAM CHÙY KIM CANG – OM MANI PADME HUM – NEW (20cm)

2.650.000

Lắc Tay Bạc Nam Khắc Chùy Kim Cang

2.750.0002.880.000

Lắc Tay Bạc Nam Lục Tự Chùy Kim Cang (19cm)

3.950.000

LẮC TAY BẠC NAM LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÂN NGÔN – CHÙY KIM CANG

1.350.0001.580.000

LĂC TAY BẠC NAM OM MANI PADME HUM – CHÙY KIM CƯƠNG

3.550.000

MẶT DÂY CHUYỀN BẠC NAM CHÙY KIM CANG

1.090.000

Nhẫn Bạc Nam Bản Mệnh 12 Con Giáp Chùy Kim Cang (Xoay 360 độ)

980.000

Nhẫn Bạc Nam Chùy Kim Cang Khắc Lục Tự – Bát Nhã Tâm Kinh

690.000

NHẪN BẠC NAM LỤC TỰ CHÂN NGÔN CHỮ PHẠN – CHÙY KIM CANG

1.250.000

NHẪN BẠC NAM LỤC TỰ CHÙY KIM CANG – PHÁP KHÍ

480.000

VÒNG TAY BẠC NAM CHÙY KIM CANG – LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÚ

1.450.000