Biểu Tượng Chùy Kim Cang

Chùy Kim Cang (Chày Kim Cang, Kim Cang Chùy, Kim Cương Chùy,..) là một trong những biểu tượng quan trọng của Kim Cương Thừa của phái Mật Tông. Vốn là vũ khí Ân Độ cổ đại, do đặc tính kiên cố, có thể công phá các loại vật chất khác. Tên của pháp khí này khởi nguồn từ chính chất liệu kim cương, không thể bị cắt rời hoặc bị phá vỡ.

Trang Sức bạc thái thiết kế Chùy Kim Cang

Chính vì Chùy Kim Cang là biểu tượng cho lòng từ bi của chư Phật và trí tuệ. Mà Viễn Chí Bảo đã sử dụng biểu tượng này để làm cảm hứng tạo nên sản phẩm trang sức bạc thái mang giá trị Phật giáo. Sản phẩm Chùy Kim Cang bạc thái tại Viễn Chí Bảo không chỉ dừng lại ở những tầng nghĩa món trang sức bình thường, Viễn Chí Bảo mong muốn truyền tải câu chuyện, ý nghĩa thực thụ của pháp khi Chùy Kim Cang đến những tín đồ Phật giáo và những ai yêu thích sản phẩm mang hơi hướng phương Đông.

Khi đeo trang sức Chùy Kim Cang mang ý nghĩa gì?

Người ta tin rằng khi đeo trang sức có hình Chùy Kim Cang sẽ mang lại cho người sở hữu thoát khỏi khổ đau, mê lầm và mang lại may mắn, bình an. Những tín đồ Phật giáo mong muốn đạt đến cảnh giới giác ngộ (Phật tính) không thể xâm nhập, thường hằng, bất biến và bất hoại, có thể phá trừ nội ma của ngu si, vọng tưởng và các ma chướng ngoại đạo.

Nhập tên sản phẩm bạn muốn tìm

[search style="flat" size="large"]

BỘ LỌC