THẠCH ANH TÓC ĐEN

Thạch anh tóc đen chứa các sợi Tourmaline – một trong những loại đá có năng lượng mạnh và quý hiếm hơn thạch anh thường rất nhiều. Sự cộng hưởng năng lượng giúp cho Thạch anh tóc đen có khả năng trừ tà mạnh, thanh lọc năng lượng xấu, giúp kiểm soát cảm xúc và tạo suy nghĩ tích cực, giảm stress.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
1