fbpx

HỒ LY

Danh mục
Cung mệnh
Khoảng Giá
320.0001.150.000

BÔNG TAI BẠC NỮ HỒ LY ĐÁ TRẮNG BẠC THÁI

520.000

Bông Tai Bạc Nữ Hồ Ly Đá Vàng

520.000

Bông Tai Bạc Nữ Hồ Ly Đá Vàng

520.000

LẮC TAY BẠC NỮ CỬU VĨ THIÊN HỒ

720.000

LẮC TAY BẠC NỮ HỒ LY – CỬU VỸ THIÊN HỒ

890.000

LẮC TAY BẠC NỮ HỒ LY CỬU PHÚC

650.000

Lắc Tay Bạc Nữ Hồ Ly Đá Đen Mix Chuông

890.000

Lắc Tay Bạc Nữ Hồ Ly Đá Đỏ

890.000

Lắc Tay Bạc Nữ Hồ Ly Đá Vàng Mix Chuông

890.000

Lắc Tay Bạc Nữ Hồ Ly Đá Xanh Dương Mix Chuông

890.000

Lắc Tay Bạc Nữ Hồ Ly Đá Xanh Lá Mix Chuông

890.000

Lắc Tay Bạc Nữ Hồ Ly Đỏ

850.000

Mặt Dây Chuyền Bạc Nữ Hồ Ly Đá Aquamarine – Màu Vàng

630.000

Mặt Dây Chuyền Bạc Nữ Hồ Ly Thạch Anh Tóc Đen – Màu Vàng

1.150.000

Mặt Dây Chuyền Bạc Nữ Hồ Ly Thạch Anh Tóc Vàng

750.000

Nhẫn Bạc Nữ Hồ Ly Bạc Thái Đa Sắc

320.000