fbpx

Lắc tay Bạc phong thủy

Cung mệnh
Khoảng Giá
295.0005.080.000

Kiềng Tay Bạc Nữ Bạch Liên Hoa -Bát Nhã Tâm Kinh

2.050.000

Lắc Tay Bạc Nam Chúa Tể Sơn Lâm

4.020.000

LẮC TAY BẠC NAM CHÙY KIM CANG – CHỮ VẠN

3.850.000

LẮC TAY BẠC NAM ĐẾ VƯƠNG

3.950.000

LẮC TAY BẠC NAM HẮC LONG SONG THỦ

2.300.000

Lắc Tay Bạc Nam Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn

2.550.0002.950.000

LẮC TAY BẠC NAM LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÂN NGÔN – CHÙY KIM CANG

1.350.0001.580.000

Lắc Tay Bạc Nam Lục Tự Đại Minh Chú – 12 Con Giáp (xoay 360)

2.250.0002.650.000

LẮC TAY BẠC NAM MÃNH LONG QUÁ HẢI

850.0002.450.000

LẮC TAY BẠC NAM PHI LONG TẠI THIÊN

1.250.0001.380.000

LẮC TAY BẠC NAM TỲ HƯU – THẬP NHỊ THẦN BÁT QUÁI ĐỒ

3.150.000

Lắc Tay Bạc Nam Vảy Rồng

4.830.000

LẮC TAY BẠC NAM XÍCH LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÂN NGÔN – LIÊN HOA THỦY CHI

4.250.0004.850.000

Lắc Tay Bạc Nam Xích Rồng

2.450.000

LẮC TAY BẠC NỮ CỬU VĨ THIÊN HỒ

720.000

LẮC TAY BẠC NỮ HỒ LY CỬU PHÚC

650.000