fbpx

Mặt dây chuyền Bạc phong thủy

Cung mệnh
Khoảng Giá
250.0003.750.000

MẶT BẠC NAM LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÂN NGÔN – HOA SEN BẢN XOAY

1.550.000

Mặt Bạc Nam Phật Bản Mệnh Sơn Quỷ Cửu Cung Bát Quái Hộ Thân

2.190.000

MẶT BẠC NAM THÍCH CA MÂU NI – TĨNH QUAN THẾ THÁI, TẾ PHẨM NHÂN SINH

2.550.000

Mặt Bạc Nam Trụ Lục Tự Nhỏ

580.000

MẶT DÂY CHUYỀN BẠC NAM BẢN MỆNH 12 CON GIÁP – THẦN HỘ MỆNH CẦU BÌNH AN (Đá Trắng)

980.000

MẶT DÂY CHUYỀN BẠC NAM LỤC TỰ HOA SEN BẢN XOAY – CHỮ VẠN

610.000

MẶT DÂY CHUYỀN BẠC NAM QUAN CÔNG

1.650.000

MẶT DÂY CHUYỀN BẠC NAM TỲ HƯU THIÊN LỘC KIM TIỀN

1.580.000

MẶT DÂY CHUYỀN BẠC NAM TỲ HƯU THIÊN LỘC NGẬM THỎI VÀNG

1.050.0001.400.000

Mặt Dây Chuyền Bạc Nam A Di Đà Tọa Liên Hoa

1.250.000

MẶT DÂY CHUYỀN BẠC NAM BẠCH HẢI LOA – MỘT TRONG BÁT BẢO

1.280.000

MẶT DÂY CHUYỀN BẠC NAM BẢN MỆNH 12 CON GIÁP – LIÊN HOA CHÂN HỎA

1.200.000

MẶT DÂY CHUYỀN BẠC NAM BÁT BẢO CÁT TƯỜNG – LIÊN HOA THỦY CHI

1.150.000

MẶT DÂY CHUYỀN BẠC NAM BÁT BẢO CÁT TƯỜNG – BÁT NHÃ TÂM KINH

1.380.000

MẶT DÂY CHUYỀN BẠC NAM BÁT QUÁI ĐỒ – LƯỠNG NGHI THÁI CỰC

1.050.000

Mặt Dây Chuyền Bạc Nam Bình Đựng Xá Lợi, Tâm Kinh

850.000