Nguồn gốc Phật Bản Mệnh

Tuyển tập “Pháp uyển châu lâm” có viết: “Bên ngoài cõi Diêm Phù Đề, bên trong bốn biển, có mười hai loài thú, được Bồ tát giáo hóa. Khi cõi người mới sinh ra, Bồ Tát dặn những loài thú này hoá thân vào linh hồn và bảo vệ các nhóm người khác nhau dựa vào năm tuổi – ứng với 12 con giáp”. Cũng nhờ nhà Phật giáo hoá mà mỗi tuổi con giáp lại ứng với một vị Phật độ mệnh cho nó, mang theo chánh niệm và tâm hồn hướng thiện của nhà Phật. Phật bản mệnh có tất cả 8 vị Phật ứng với 12 con giáp, hay nói cách khác mỗi người khi sinh ra đều được Phật đi theo phù hộ độ trì.

8 vị phật bản mệnh nào hộ mệnh cho 12 con giáp

  • Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát – độ mệnh Người sinh năm Tý
  • Phật Hư Không Tạng Bồ tát – độ mệnh Người sinh năm Sửu và Dần
  • Phật Văn Thù Bồ Tát – độ mệnh Người sinh năm Mão
  • Phật Phổ Hiền Bồ Tát – độ mệnh Người sinh năm Thìn và Tỵ
  • Phật Đại Thế Chí Bồ Tát – độ mệnh Người sinh năm Ngọ
  • Phật Như Lai Đại Nhật – độ mệnh Người sinh năm Mùi và Thân
  • Phật Bất Động Minh Vương – độ mệnh Người sinh năm Dậu
  • Phật Phật A Di Đà – độ mệnh Người sinh năm Tuất và Hợi

Vì sao nên mang Phật bản mệnh bên mình?

Khi đeo sản phẩm trang sức có hình Phật sẽ mang tới sự bình an và may mắn. Những vị Phật độ mệnh dành cho tất cả mọi người, không phân biệt giàu nghèo, nam nữ, tuổi tác, nguồn gốc xuất thân, Phật đều độ trì. Đặc biệt sản phẩm được làm từ chất liệu bạc cao cấp giúp bảo vệ sức khỏe cho người đeo. Phật độ mệnh 12 con giáp có đủ mẫu từ mặt Phật bản mệnh, đến vòng Phật, nhẫn Phật, kiểu dáng đa dạng cho bạn lựa chọn.

Nhập tên sản phẩm bạn muốn tìm

[search style="flat" size="large"]

BỘ LỌC