Phật Đại Thế Chí Bồ Tát là ai?

Đại Thế Chí Bồ Tát vốn là thái tử thứ 2 của vua Vô Chánh Niệm (sau này là Đức Phật A Di Đà ), tức là em của Thái tử Bất Huyền (Quan Âm Bồ Tát sau này), tên thật là Ni Ma tu đạo Bồ Tát. Ngài là vị Bồ tát thường dùng ánh sáng trí tuệ chiếu khắp mọi loài, khiến chúng sanh mười phương thế giới thoát khổ đau, thành tựu đạo quả Bồ đề. Ngài là vị Phật độ mệnh người tuổi Ngọ.

Vì sao nên mang Phật bản mệnh Đại Thế Chí bên mình

Khi mang sản phẩm trang sức có hình Phật bản mệnh sẽ giúp bạn vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc sống, có đủ ý chí và niềm tin để chiến thắng mọi bệnh tật. Khi vận may của bạn tìm đến, Ngài sẽ góp sức để vận thế của bạn thêm huy hoàng, xán lạn. Ngược lại, nếu bạn đang gặp vận rủi, Ngài sẽ giúp bạn hóa giải mọi khó khăn, vượt qua các trở ngại một cách thuận lợi để có cuộc sống bình an, hạnh phúc và may mắn.Phật bản mệnh 12 con giáp có đủ mẫu từ mặt Phật bản mệnh, đến vòng Phật, nhẫn Phật, kiểu dáng đa dạng cho bạn lựa chọn.

Nhập tên sản phẩm bạn muốn tìm

[search style="flat" size="large"]

BỘ LỌC