Phật Hư Không Tạng Bồ Tát là ai?

Hư Không Tạng Bồ Tát (mật hiệu là Kim Cương Như Ý) là một trong bát đại Bồ Tát phổ độ chúng sinh. Hư Không Tạng Bồ Tát chính là hiện thân tiêu biểu của Phật, của tài và đức của Phật môn, là chủ tôn của viện Hư Không Tạng (Đây là viện thứ 10 trong 12 đại viện của Mạn đà la Thai tạng giới). Ngài là Tam thế chư Phật đệ nhất phụ thần, công đức bao la phủ kín hư không, trí tuệ vô biên, lòng kiên trì và sức chịu khổ như kim cương. Ngài  độ mệnh người tuổi Sửu và Dần.

Vì sao nên mang Phật bản mệnh Hư Không Tạng Bồ Tát bên mình

Khi mang sản phẩm trang sức có hình Phật bản mệnh giúp tăng cường sức mạnh lý trí, tránh khỏi những cám dỗ của vật chất, giúp thanh tịnh đầu óc, tiêu trừ bệnh tật và khổ não, giải thoát luân hồi, đem lại sức khoẻ dồi dào, gia đình yên vui hoà hợp. Hướng con người đến điều thiện, vượt qua mọi khó khăn, hóa giải mọi nguy cơ mà bạn gặp phải trong cuộc sống, nhất là những nguy cơ liên quan đến chuyện phá sản hoặc hao tài tốn của. Phật bản mệnh 12 con giáp có đủ mẫu từ mặt Phật bản mệnh, đến vòng Phật, nhẫn Phật, kiểu dáng đa dạng cho bạn lựa chọn.

Nhập tên sản phẩm bạn muốn tìm

[search style="flat" size="large"]

BỘ LỌC