Phật Như Lai Đại Nhật là ai?

Phật Như Lai Đại Nhật (còn gọi là Phật Tỳ Lô Giá Na) là bản tôn cơ bản nhất của Mật Tông tôn Ngài là Đại Nhật Tông. Ngài là pháp thân Như Lai, là Pháp Giới thể tính tự thân, là Phật Đà căn bản hiện thực tướng. Đây là vị Phật tượng trưng cho ánh sáng và trí tuệ, trí tuệ của ngài rọi sáng khắp nơi khiến thiện căn chúng sinh, mở ra phật tính vì thế mà ngài có tên là Đại Nhật với hàm ý là: diệt trừ sự u tối, khai sáng chúng sinh. Là vị Phật bản mệnh những người sinh vào năm Mùi, Thân.

Vì sao nên mang Phật bản mệnh Như Lai Đại Nhật bên mình

Khi mang sản phẩm trang sức có hình Phật bản mệnh giúp hóa giải những tai ương, giải vây những kiếp nạn. Đồng thời, ngài sẽ được mở mang trí tuệ, được quí nhân phù trợ, thành tựu tất cả sự nghiệp, nắm bắt được những nét tinh hoa của vạn vật, dũng cảm tiến lên phía trước để đến với chân trời của ánh sáng và niềm vui. Phật bản mệnh 12 con giáp có đủ mẫu từ mặt Phật bản mệnh, đến vòng Phật, nhẫn Phật, kiểu dáng đa dạng cho bạn lựa chọn.

Nhập tên sản phẩm bạn muốn tìm

[search style="flat" size="large"]

BỘ LỌC