Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn là ai?

Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn (hay còn gọi là Đức Phật Ngàn Mắt, Ngàn Tay) là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài đã tự hóa thân thành ngàn mắt, ngàn tay để soi thấu hết chốn trần gian và dang rộng vòng tay cứu giúp. Hình tượng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn là sự bao dung, bình an. Nghìn mắt để thấy khắp thế gian và nghìn tay để cứu vớt chúng sinh: Bàn tay tượng trưng cho hành động. Con mắt tượng trưng cho sự thấu suốt. Là vị Phật bản mệnh độ trì cho người tuổi Tý.

Vì sao nên mang Phật bản mệnh Thiên Thủ Thiên Nhãn bên mình

Khi mang sản phẩm trang sức có hình Phật bản mệnh giúp khắc phục những tật xấu như kén chọn, khó tính và đa nghi, giúp cho họ mọi việc được thuận lợi như ý, cầu được ước thấy. Ngài sẽ giúp bạn vượt qua được mọi khó khăn, trắc trở trong cuộc sống, có đủ ý chí và niềm tin để chiến thắng mọi bệnh tật, trong công việc được thuận lợi, như ý, cầu được ước thấy. Phật bản mệnh 12 con giáp có đủ mẫu từ mặt Phật bản mệnh, đến vòng Phật, nhẫn Phật, kiểu dáng đa dạng cho bạn lựa chọn.

Nhập tên sản phẩm bạn muốn tìm

[search style="flat" size="large"]

BỘ LỌC