Om Mani Padme Hum- Câu Thần Chú Mang Năng Lượng Chữa Lành Vi Diệu

Như chúng ta đã biết về những ý nghĩa và công năng vi diệu của thần chú Om Mani Padme Hum đối với phong thuỷ . Hôm nay bài viết này sẽ giúp các bạn có thêm kiến thức về sự vi tế trong năng lượng chữa lành tâm thức mà câu thần chú Om Mani Padme Hum này mang tới.

Om Mani Padme Hum – Câu Thần Chú Có Tác Dụng Thần Kì Tạo Ra Năng Lượng Chữa Lành Tâm Thức

Thần chú Om là câu chân ngôn mang năng lượng của tần sóng chữa lành. Âm thanh của câu thần chú Om là một đơn âm hoặc chuỗi âm thanh đầy năng lực vi diệu, chứa đựng những tần sóng âm ba năng lượng cao. Khi trì tụng Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn không chỉ giúp chúng ta thanh lọc được tâm trí, giải tỏa phiền não, tiêu trừ bệnh tật nghiệp chướng. Ngoài ra, câu thần chú Om này còn giúp chúng ta kết nối với tâm thức và những tầng tâm trí cao hơn.

than-chu-6-am-om-mani-padme-hum
thần chú Om Mani Padme Hum

Câu thần chú Om là sự kết hợp của chủng tử âm linh thiêng phát ra nguồn năng lượng tích cực, mang tần sóng cao giúp tư tưởng được giải thoát và bảo vệ. Nguồn năng lượng này được gọi là một Mantra. Mantra trong tiếng Phạn được giải nghĩa như sau: Man là suy nghĩ, tra là giải phóng bản thân khỏi thế giới vật chất. Khi ta cất tiếng tụng niệm hoặc nghĩ đến thần chú Om tự thân ta sẽ như được giải thoát khỏi những phiền não, ưu lo.

than-chu-om-mani-padme-hum-giu-than-tam-thanh-tinh
thần chú Om Mani Padme Hum giúp thân tâm thanh tịnh

Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn là câu chân ngôn bí mật và linh thiêng nhất chứa đựng những âm thanh và năng lượng tinh tuý giúp hợp nhất và làm sạch thân tâm. Trì tụng hoặc nghĩ đến câu chân ngôn Om cất lên thành tiếng hoặc âm thầm niệm, sóng ba âm sẽ cộng hưởng mang đến nguồn năng lượng chữa lành nhẹ nhàng khắp thân tâm ta. Giúp chúng ta đạt được sự cân bằng giữa thân thể và tâm thức, câu thần chú Om chính là nguồn nuôi dưỡng chữa lành cho tâm hồn mỗi chúng ta.

Câu thần chú Om cũng chính là nguồn kết nối giao tiếp của Đức Phật với toàn thể chúng sanh để có thể mang đến sự tịnh hóa nghiệp chướng và chứng ngộ hết thảy muôn vạn loài hữu tình.

than-chu-om-mani-padme-hum-la-nguon-nang-luon-song-ba-am-giup-con-nguoi-lam-sach-va-can-bang-tam-tri
thần chú Om Mani Padme Hum giúp con người làm sạch và chữa lành tâm hồn

Câu thần chú Om là câu thần chú được Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát tìm kiếm trong suốt 1000 kiếp vì sự an lạc của chúng sanh, công đức vô lượng của Ngài với tấm lòng từ bi luôn muốn soi sáng cho muôn vàn loài được thoát khổ, vãng sanh nơi Cực Lạc. 

Theo kinh Đại Thừa  Trang Nghiêm Bảo Vương, câu thần chú Om Mani Padme Hum là câu thần chú đã giúp Đức Đại Bi Quán Tự tại được chứng đắc. Ngài có phát nguyện rằng : “Nếu người đeo giữ và thọ trì, lấy tay chạm đến thân người khác thì người được sờ chạm ấy mau được Bồ tát vị. Nếu kẻ nam, người nữ, con trai, con gái cho đến dị loại Hữu Tình khác thấy được người đeo và thọ trì ấy thì tất cả mau được Bồ Tát vị. Người như thế vĩnh viễn không còn chịu khổ: sinh, già, bệnh, chết, khổ thương nhau xa lìa … mà được sự niệm tụng tương ương không thể nghĩ bàn. Nay như thật mà nói lên 06 chữ Đại Minh Đà La Ni vậy!”.

than-chu-om-mani-padme-hum-la-su-ket-noi-giua-chu-phat-bo-tat-voi-chung-sach-giai-tru-niẹp-chuong
Thần chú Om Mani Padme Hum là sự kết nối của Chu Phật với chúng sanh, giải thoát nghiệp chướng

Chính từ lời phát nguyện này của Ngài mà trong những năm gần đây, khi con người bắt đầu có xu hướng quay về với truyền thống, đã có rất nhiều vật phẩm phong thuỷ, trang sức được chạm khắc thần chú Om Mani Padme Hum với một lòng hướng đến Chư Phật Bồ Tát, tán thán công đức vô lượng của các Ngài. Mang theo bên mình những tín vật khắc thần chú Om Mani Padme Hum như một lời nhắc nhở bản thân phải biết giữ gìn thân, tâm,ý trong mọi hoàn cảnh. 

Kết Luận:

Thần chú Om Mani Padme Hum là câu thần chú mang sóng năng lượng tích cực, giúp giải phóng thân tâm, giảm trừ phiền não, tiêu tan nghiệp chướng. Khi tụng niệm hoặc mang theo hình khắc thần chú Om Mani Padme Hum bên người sẽ như nhìn thấy Chư Vị Bồ Tát. Luôn được các Ngài gia trì, bảo hộ, giúp đỡ.

 

Bộ Sưu Tập Trang Sức Thần Chú Om

Leave a Reply

Your email address will not be published.

1