fbpx

TRẦM HƯƠNG

Danh mục
Cung mệnh
Khoảng Giá
325.00012.000.000

Chuỗi 108 Hạt Trầm Tốc Mix Charm Phong Thủy

1.150.000

Chuỗi Vòng Trầm Tốc 108 Hạt 6mm

480.000

Mặt Phật Trầm Sánh Chìm Bọc Vàng 14K

3.200.000

Mặt Quan Công Trầm Hương Sánh Chìm Bọc Vàng 14K

3.200.000

Vòng Cổ Phật A Di Đà Trầm Sánh Chìm Bọc Vàng 14K

3.800.00011.300.000

Vòng Cổ Phật Di Lặc Trầm Indo Bọc Vàng 14K

3.800.00011.800.000

Vòng Tay Trầm Hương 108 Hạt Sánh Chìm

2.000.0002.200.000

Vòng Tay Trầm Hương Indo

780.000810.000

Vòng Tay Trầm Hương Indo 108 Hạt

4.200.000

Vòng Tay Trầm Hương Indo Đốt Trúc

1.300.0002.500.000

Vòng Tay Trầm Indo Bọc Vàng 14K Phúc Lộc Thọ

7.500.000

Vòng Tay Trầm Sánh Chìm Đốt Trúc Bọc Vàng 14K

3.500.000

Vòng Tay Trầm Tốc Khánh Hòa 8mm

325.000

Vòng Trầm Hoa Hồ Lô

1.150.000

Vòng Trầm Hương Chìm Tự Nhiên Brunei Bi Vàng 18K

12.000.000

Vòng Trầm Hương Indo Đốt Trúc Vuông

1.800.000